Visa Application
Visa Claimed
Visa Unclaimed
Schengen Countries
Passport Information
Travel Insurance
Visa Period
   
Afganistan Vize Evrakları

En az 6 ay geçerliliği bulunan imzalı pasaport.
Vize Başvuruları Ankara'da kabul ediliyor.

 

 Ticari Vize

 1. Eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu. (Evli olanlar için eşlerle ilgili bilgiler mutlaka belirtilmelidir)
 2. 2 adet vesikalık fotoğraf.
 3. Şirketin antetli kağıdına dilekçe yazılmalıdır. Dilekçe şirketin imza sirkülerinde yetkili bir kişi tarafından imzalanmalı ve imza sahibinin adı ve soyadı açıkça yazılmalıdır.
 4. Gidilecek ülkedeki şirketten antetli kağıda kaşeli ve imzalı davetiye veya iş gezintisi ile ilgili bilgi içeren bir yazı alınmalıdır. Davetiye (faks olarak kabul edilir).
 5. Afganistandaki şirketin Ticaret Odası kayıt belgesi fotokopisi (Afia Belgesi olarak geçmektedir.)
 6. Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi.
 7. Şirketin imza sirküleri.
 8. Şirket faaliyet belgesi (İTO veya İSO). Faaliyet belgesi en fazla altı ay önce alınmış ve her altı ayda bir yenilenmiş olmalıdır.
 9. Vergi levhası fotokopisi.
 10. SSK işe giriş bildirgesi. (İnternetten çıktı olursa şirketin kaşesi ve imzalı olması gerekli.)
 11. Şahsın ev tapusu, banka hesap cüzdanı v.b. evrakların fotokopileri